2019_SJAC_Card-Cover-2

Third Annual Exhibition

SJAC 2019    June 25 – July 1, 2019

Reception: Friday, June 28, 6-8pm

Kayo Albert • Silvia Aviles • Ayako Bando • Orin Buck • Canaco • Christopher Craig • Vassilina Dikidjieva • Debra Friedkin • Mikako Fujiwara • Makiko Hanafusa • Miho Hiranouchi • Kumi Hirose • Kazuko Hyakuda • Jun’ichiro Ishida • Kotatsu Iwata • Mikiko Kanno • Fumiko Kashiwagi • Atsuko Kawai • Aomi Kikuchi • Akiko Kosaka • Mieko Mitachi • Kenichi Nakajima • Hiroko Ohno • Yasuaki Okamoto • Yasuko Okumura • Yupin Pramotepipop • Rihomi Sato • Akemi Takeda • Ayako Taniguchi • Toru Tokashiki • Akemi Uehara • Yoichiro Yoda • YUKAKO


TENRI CULTURAL INSTITUTE OF NEW YORK

43A West 13th Street, New York, NY 10011
Mon-Thu 12-6pm, Sat 12-3pm