2023_sjac_card-web

SJAC 2023   June 6 – 17, 2023

Preview: Monday, June 5, 4-6pm
Opening Reception: Saturday, June 10, 4-7pm
Closing Party: Saturday, June 17, 3-5pm

Gallery Max New York
552 Broadway, Suite 401, New York, NY 10012
Tuesday-Saturday: 11am – 6pm

2022_SJAC_Card-150

SJAC 2022   June 7 – 18, 2022

Opening Reception: Friday, June 10, 6–8pm

Silvia Aviles • Ayako Bando • Christopher Craig • Jacki Davis • Vassilina Dikidjieva • Debra Friedkin • Mikako Fujiwara • Shuichi Gotoh • Makiko Hanafusa • Kana Handel • Miho Hiranouchi • Kumi Hirose • Kazuko Hyakuda • Atsuko Kawai • Chris Kozel • Ayane Kurai • Nobuo Kurosu • Mariko Kuzumi • Clarita Liepolt • Akiko Matsuo • Mieko Mitachi • Miki Nagano • Kenichi Nakajima • Hiroko Ohno • Hiromi Oikawa • Yasuko Okumura • Yupin Pramotepipop • Elisabeth Page Purcell • Nobuko Saji • Akiko SIACCA • Akemi Takeda • Toru Tokashiki • Aki·Y·Watanabe • Akiko Yamamoto • Yukie Yasui • Yoichiro Yoda • YUKAKO • Sohnosuke Yukichika

2022 Web Gallery

TENRI CULTURAL INSTITUTE OF NEW YORK
43A West 13th Street, New York, NY 10011
Mon-Thu 12-6pm, Sat 12-3pm

2021_SJAC_Card_1

SJAC 2021   June 8 – 16, 2021

Opening Reception: Wednesday, June 9, 4–8pm

Silvia Aviles • Ayako Bando • Christopher Craig • Jacki Davis • Vassilina Dikidjieva • Debra Friedkin • Mikako Fujiwara • Miho Hiranouchi • Kumi Hirose • Ryuta Hirose • Kazuko Hyakuda • Houtan ISHII • Atsuko Kawai • Akiko Kosaka • Ayane Kurai • Mariko Kuzumi • Mieko Mitachi • Miki Nagano • Kenichi Nakajima • Hiroko Ohno • Yasuko Okumura • Yupin Pramotepipop • Elisabeth Page Purcell • Kayo Shido • Akiko SIACCA • Akemi Takeda • Mary Teichman • Aki Youshow Watanabe • Yoichiro Yoda • YUKAKO

2021 Web Gallery

TENRI CULTURAL INSTITUTE OF NEW YORK
43A West 13th Street, New York, NY 10011
Mon-Thu 12-6pm, Sat 12-3pm

2019_SJAC_Card_1

SJAC 2019   June 25 – July 1, 2019

Opening Reception: Friday, June 28, 6-8pm

Kayo Albert • Silvia Aviles • Ayako Band • Orin Buck • Canaco • Christopher Craig • Vassilina Dikidjieva • Debra Friedkin • Mikako Fujiwara • Makiko Hanafusa • Miho Hiranouchi • Kumi Hirose • Kazuko Hyakuda • Jun’ichiro Ishida • Kotatsu Iwata • Mikiko Kanno • Fumiko Kashiwagi • Atsuko Kawai • Aomi Kikuchi • Akiko Kosaka • Mieko Mitachi • Kenichi Nakajima • Hiroko Ohno • Yasuaki Okamoto • Yasuko Okumura • Yupin Pramotepipop • Rihomi Sato • Akemi Takeda • Ayako Taniguchi • Toru Tokashiki • Yoichiro Yoda • YUKAKO

2019 Web Gallery

TENRI CULTURAL INSTITUTE OF NEW YORK
43A West 13th Street, New York, NY 10011
Mon-Thu 12-6pm, Sat 12-3pm

2018_SJAC_Card-1

SJAC 2018 EXHIBITION    Oct 31 – Nov 17, 2018

Preview: Tuesday, Oct 30, 4-6pm
Opening Reception: Friday, Nov 2, 6-8pm
Closing Party: Saturday, Nov 17, 2-5pm

Kayo Albert • Silvia Aviles • Ayako Bando • Christopher Craig • Vassilina Dikidjieva • Debra Friedkin • Mikako Fujiwara • Makiko Hanafusa • Natsuko Hattori • Halona Hilbertz • Kumi Hirose • Tom Hooper • Kazuko Hyakuda • Jun’ichiro Ishida • Kotatsu Iwata • Sam Jungkurth • Mikiko Kanno • Fumiko Kashiwagi • Atsuko Kawai • Akiko Kosaka • Helmut Krackie • Ayane Kurai • Mieko Mitachi • Miki Nagano • Kenichi Nakajima • Yasuko Okumura • Yupin Pramotepipop • Carol Quint• Miki Rokuroda • Linda Smith • Akemi Takeda •Mary Teichman • Toru Tokashiki • Keico Watanabe • Yoichiro Yoda • YUKAKO

2018 Web Gallery

Gallery Max New York
552 Broadway, Suite 401, New York, NY 10012
Tuesday-Saturday: 11am – 6pm

card7ww

SJAC 2017 EXHIBITION    October 4 – 14, 2017

Preview: Tuesday Oct 3, 4-6pm
Opening Reception: Saturday, Oct 7, 3-6pm

Orin Buck • Christopher Craig • Vassilina Dikidjieva • Debra Friedkin • Mikako Fujiwara • Naoaki Funayama • Makiko Hanafusa • Natsuko Hattori • Kumi Hirose • Tom Hooper • Kazuko Hyakuda • Jun’ichiro Ishida • Kotatsu Iwata • Sam Jungkurth • Mikiko Kanno • Fumiko Kashiwagi • Atsuko Kawai • Akiko Kosaka • Ayane Kurai • Mieko Mitachi • Miki Nagano • Kenichi Nakajima • Hiroko Ohno • Yasuko Okumura • Minako Ota • Yupin Pramotepipop • Carol Quint • Miki Rokuroda • Linda Smith • Akemi Takeda • Mary Teichman • Yuko Ueda • Keico Watanabe • YUKAKO

2017 Web Gallery

Gallery Max New York
552 Broadway, Suite 401, New York, NY 10012
Tuesday-Saturday: 11am – 6pm